İptal ve iade koşulları

Bu metin, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek kişiler için hazırlanmış olup bu içerisinde ürün kiralayan kişiler “Kullanıcı” olarak anılacaktır. Bu metinin amacı, Kullanıcıları cayma hakkı, fesih, kira süresinin sona ermesi ile ürün / ürünlerin iadesi süreçleri ile ilgili bilgilendirmektir.

www.aydinakademi yurdu.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Kira Sözleşme’ni (“Sözleşme”) kabul etmiş sayılırsınız. Cayma, Fesih ve İade Koşulları metni, Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin yerine geçmez.

Cayma

Kullanıcı, cayma hakkı bulunan hallerde, ürün / ürünlerin teslim alındığı gün başlayacak şekilde on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Kullanıcı veya Kullanıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Kullanıcı veya Kullanıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün
 • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
Kullanıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkı, Kullanıcı’nın tek taraflı bildirimi ile gerçekleşir. Cayma hakkının belirtilen süre içerisinde işlemini yöneltilmiş olması gerekir. Cayma bildirimi yapmak için gerekli dilekçeyi formu doldurulup imzalandıktan sonra akademiyurdu@gmail.com adresine e-posta atılarak yapılır.

Kullanıcı’nın, cayma süresi içerisinde ürün / ürünlerde meydana gelen değişiklik, hasar ve bozulmalar dâhil tüm zararlardan sorumludur.

Kullanıcı’nın, ürün / ürünleri teslim aldıktan sonra cayma iradesini ortaya koyması durumunda, Kullanıcıya ürün / ürünlerin teslim tarihi ile işyeri iade tarihi arasında geçen süre, Sözleşme’de belirlenen aylık kira tutarı doğrultusunda ücretlendirilir.

Sözleşme’nin tarafımızdan Feshedilmesi

İşyerimiz, Sözleşmeyi:

 • Kullanıcı tarafından ürün / ürünlerin belirlene kargo şubesi tarafından süresinde teslim alınmaması;
 • Kullanıcı’nın, Üyelik Sözleşmesi veya Sözleşme hükümlerine aykırı davranışları;
 • Ürün / ürünlerin kullanım amacına uygun, titiz bir şekilde, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir olarak kullanılmaması;
 • Ürün / ürünlere kasıtlı olarak zarar vermesi;
 • Ürün / ürünlerin Kullanıcı’nın şüpheli konumda olduğu bir soruşturma veya sanık olduğu bir kovuşturma kapsamında suç işlenmesi için ve bir suçun gerçekleştirilmesi için kullanıldığına yönelik iddia olması;
 • Vadesi gelen aylık kira bedelinin, vadeyi takip eden on (10) gün içerisinde tahsil edilememesi,
 • Kullanıcı tarafından Kiralanan ürün / ürünlerin tedarik edilememesi;
 • nedeniyle derhal etkili olmak üzere herhangi bir bildirim süresi tanımaksızın feshedebilir.

Ürün / Ürünlerin İadesi

Kullanıcı:

 • Sözleşme’inden caydığını bildirdiği,
 • Sözleşme’nin süresinin sona erdiği,
 • Sözleşme’nin Kullanıcı veya işyerimiz tarafından feshedildiği, veya
 • Sözleşme’nin başka bir nedenle sona ermesi,

durumlarında Kullanıcı, ürün / ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmek ile yükümlüdür. Eksik gönderilen kutu, ambalaj ve aksesuarlar, iade tarihindeki perakende piyasa fiyatları üzerinden ücretlendirilecek ve Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.

Kullanıcı, kiraladığı ürün / ürünlerin aynısını teslim etmek zorundadır. Kiralanan ürün / ürünlerin Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) numarası ve seri numaraları ile ürün / ürünlerin tespitine yarayan diğer işaret ve kayıt numaraları kontrol edilecektir. IMEI veya seri numaraları kasten silinmiş ürünlerin iadesi kabul edilmeyecek olup bunlar Sözleşme’de yer alan zayi koşullarına göre işleme alınacaktır.

İade Öncesi İşlemler

Ürün / ürünler iade edilmeden önce şifrelemeler kaldırılmalı ve fabrika ayarlarına geri getirilmelidir.

Ürün / ürünler hafızasında yer alan bilgi, belge, resim, dosya ve türevleri dahil türlü veri Kullanıcı tarafından iade edilmeden önce silinmelidir. AYDIN AKADEMİ YURT PANSİYON LTD ŞTİ, ürün / ürünlerde yer alan verilerin muhafazasından sorumlu değildir.

Ürün İade Süresi

Kullanıcı:

 • cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği
 • Sözleşme’nin Kullanıcı veya AYDIN AKADEMİ YURT PANSİYON LTD ŞTİ tarafından feshedildiği, veya
 • Sözleşme’nin başka bir nedenle sona ermesi,

durumlarında AYDIN AKADEMİ YURT PANSİYON LTD ŞTİ tarafından iadeye ilişkin yazılı bilgilendirme tarihinden itibaren iki (2) gün içerisinde cayma, fesih veya sona ermeye konu ürün / ürünleri AYDIN AKADEMİ YURT PANSİYON LTD ŞTİ’ye geri göndermek zorundadır. Bilgilendirmeler, e-posta üzerinden yapılacaktır.

Kullanıcı, Sözleşme’nin süresi bitmeden iki (2) gün önce ürün / ürünleri AYDIN AKADEMİ YURT PANSİYON LTD ŞTİ’ye geri göndermek zorundadır.

Kullanıcı’nın, ürün / ürünleri teslim aldıktan sonra cayma iradesini ortaya koyması durumunda, Kullanıcıya ürün / ürünlerin teslim tarihi ile AYDIN AKADEMİ YURT PANSİYON LTD ŞTİ’ye iade tarihi arasında geçen süre, Sözleşme’de belirlenen aylık kira tutarı doğrultusunda ücretlendirilir.

İade Yöntemi

Ürün / ürünler, AYDIN AKADEMİ YURT PANSİYON LTD ŞTİ tarafından belirtilen kargo şirketi vasıtasıyla AYDIN AKADEMİ YURT PANSİYON LTD ŞTİ tarafından verilen posta adresine karşı ödemeli olarak gönderilecektir.

Hasarlar

Sözleşme hükümlerine uygun olağan kullanım dışında meydana gelen hasarlar ve eksilmeler Sözleşme’nde yer alan tamirat hükümlerine göre işleme alınacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir