Akademi Haber

Akademi Kız Öğrenci Yurdu Aydın


Sosyal Yapı Genel Kültürü Nasıl Etkiler?


Sosyal Yapı Genel Kültürü Nasıl Etkiler?


            Sosyal Yapı Genel Kültürü Nasıl Etkiler? Bu sorunun cevabı için fazlaca düşünmeye gerek yok. Çünkü, "Genel Kültür" kavramı, toplumun sosyal yapısıyla doğrudan bağlantılıdır. Tarihler boyunca insanlar tecrübeleri doğrultusunda yaşamış ve hayatlarını tecrübeleriyle şekillendirmişlerdir. "Genel Kültür" denilen değerler toplamı, kitaplarla sınırlandırılamaz. Kitap sayfalarını dolduran her kelime bir yaşanmışlığı ortaya koyar. Kitapları da insanlar yazar.

            Kültürel zenginliklerle ilgili araştırmalar yapmadan, bilgi birikimi olmadan ya da veri elde etmeden kitap yazmaya kalkarsanız, yazdıklarınız afaki olacaktır. Diyelim ki, bir kadının toplumdaki yerini ve önemini anlatmanız gerekiyor, tarihler boyunca kadına yüklenen misyonu bilmeden varsayılan kitabı nasıl yazacaksınız? "Kadın misyonu" toplumun sosyal yapısının en derin konusudur.

            Dolayısıyla bu konuyu doğru değerlendirmek ve irdelemek için; toplumun kadına bakış açısını, toplumun kadına biçtiği rolü, kadının toplumsal yaşam kültüründe dayatılan kavramlara yatkınlığını araştırmak gerekir. Her araştırmanın sonucunda elde edilecek veri hiç kuşkusuz yaşanmışlıkların bir sonucu olarak karşımıza çıkacaktır. Dün yaşadınız, bugün yaşamaktasınız ama yarını planlarınız belirleyecek. 

Sosyal Yapı Geçmişten Gelenlerdir

            Şöyle düşünebilirsiniz; her birey düşündüğü gibi yaşar. Doğrudur. Ama bu sadece evin içindeki özgürlüğünüzdür. Dışarıya çıktığınızda düşündüklerinizi değil, size sunulan koşulları yaşarsınız. Önünüze konulan şey toplumsal bir yaşam kültürüdür. Bu kültür toplumların değer yargılarına göre şekillenmiştir. Ataerkil, ananevi gelenek ve göreneklere göre yaşayan bir topluma uyum sağlamanın yolu, yaşam standartlarını önceden belirleyen ihtiyarların kural ve kaidelerine göre yaşamak zorundasınız.

            Belki bu kural ve kaideler son derece kokuşmuş, ya da kısır bir döngü halini almış olabilir. Ancak içine girdiğinizde büyük bir çoğunluğun kural ve kaideleri özümsediğini göreceksiniz. Bu durumun doğruluğu ya da yanlışlığı bir ehemmiyet taşımaz. Dayak yiyen bir çocuk, ileride çocuğuna dayak atacaktır. Çünkü rol model ataerkil bir toplumun  içinden çıkmıştır. Dolayısıyla genel kültürü, sosyal yapıdan farklı göremezsiniz. Keşke hayat kitaplarda yazdığı gibi kusursuz olabilseydi.