Kampüs Haber

Kampüs Erkek Öğrenci Yurdu Aydın


Eğitimde okul hayatının önemi

Eğitimin okul hayatında önemi nasıldır


Eğitimde Okulun Önemi


Eğitim insan hayatını anlamlı kılan ve anlamlı kılmakla da kalmayıp şekillendiren bir sistem bütünüdür denebilir. "Eğitim evde başlar" sözü her ne kadar doğru da olsa evde başlayan bu eğitim süreci ailenin tercihine göre çocuk için en uygun yaşta bir okulda devam eder. Bu aşamadan sonra çocuk okulda şekillenmeye başlar ve uzun yıllarını okulda geçirdikten sonra kendi isteği doğrultusunda hayatında eğitimin yerini belirler. Bu uzun yıllarını geçirdiği okulun çocuk eğitimindeki yeri oldukça büyüktür. 

1- Kadrosuyla önemi

Dünyanın pek çok yerinde okullar özel ve devlet olmak üzere ikiye ayrılırlar ve aynı şekilde her okul devlet ya da özel fark etmeden kendi sistemlerini kurarlar. Müdüründen eğitimcilerine ve hatta okulun temizlik görevlilerine kadar. Bu seçim hali özel okullar için uygunluk bakımından ve de maddi açıdan daha kolay işler. Ama her şeye rağmen kadrosunun güçlülüğünü önemseyip bunun adına özel çaba harcayan devlet okulları da var. Bahsettiğimiz kadro durumu verilecek eğitimin kalitesini oluşturacak, idari işlerini kolaylaştıracak ve bir bina olarak ve de bir sistem olarak devamlılığına destek verecektir. Örnek olarak idealist öğretmenlerin çocuktaki akademik isteği yükseltmesi ve hatta neşeli ve iyi bir yaklaşıma sahip kantin görevlilerinin motivasyonlarını arttırdığı söylenebilir. 

2- Öğrenci çeşitliliğinin ve tipinin önemi

Bir yandan da çocuğun eğitimine okulda devam etmesi demek ailesinden farklı bir sosyal çevreye girmesi demek oluyor. Girdiği bu çevrenin çocuğun psikolojik gelişimini destekleyici nitelikte olması büyük önem taşıyor. Derslere beraber katıldığı, iletişimi öğrendiği ve hatta bir noktadan sonra ailesinden fazla şeyi paylaştığı çevre diğer öğrenciler oluyor. Bu nedenledir ki çocuğun hayatında ve doğal olarak eğitiminde okuldaki diğer öğrenciler büyük önem taşıyor. Diğer öğrencilerin sosyokültürel  seviyesinden aile yapılarına, ekonomik arka planlarından ailelerinden aldıkları eğitime kadar incelendiğinde etkilerin büyüklüğü gözler önüne seriliyor.

3- Fiziki şartların önemi

Kadrodan ve beraber eğitim göreceği ortamdan sonra okulların sağladığı fiziki imkanların da yadsınamaz bir önemi var eğitimde. Fiziki şartların önemi iki şekilde ele alınabilir. Birincisi genel olarak çocukta motivasyon oluşturma ve istek yaratma adına uygunluğu. Bu uygunluk aynı zamanda çoğu çocuğun zihnindeki "okul kötüdür, sıkıcıdır" imajını silecektir ve hatta belki de hiç oluşturmayacaktır. Bu uygunluk bir başka şekilde de çocuğa vizyon verebilecek nitelikte olabilir. Bir okulda gelişmiş müzik imkanları içindeki isteği uyandırıp yepyeni bir yol çizmesine olanak verebilir. Bu uygunluğun yanında ikinci olarak fiziki şartlar özel anlamda özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklar adına büyük önem taşır. Bunun içinde engelliler için verilebilecek imkanlar ve onlara kendilerini farklı değil eşit hissettirecek şartların sağlanması bulunuyor. Günümüz teknolojisinde özel ilgiye ihtiyacı olan çocukların okul ve eğitimden soyutlanmaması adına sağlanmış bu fiziki şartlar önem arz ediyor.    
Aydın erkek öğrenci yurdu olarak eğitimin okul hayatındaki önemini vurgulamak istiyoruz.